Juhtkomitee koosolekud

Sujuva ja tõhusa projekti juhtimise tagamiseks toimuvad juhtkomitee koosolekud, kaasates kõiki partner organisatsioone. Juhtkomitee jälgib projektitegevuste elluviimist ja võtab vastu strateegilisi otsuseid projekti puudutavates küsimustes. Koosolekud toimuvad juhtpartneri eestvedamisel neljal korral projekti jooksul erinevates projektipartnerite riikides.