II koosolek

II juhtkomitee koosolek, Sloveenia

Juhtkomitee teine kohtumine toimus 5.04.2016 Sloveenias. Kohtumine algas juhtkomitee koosolekuga, kus esmalt arutleti seni koostatud dokumentide üle. Ühis tegevuskava (joint syllabus) valmimise tähtajaks oli 31.03. Hispaania koostab riiklikest koolitusvajadustest ühise dokumendi 30.04.2016. Siseriikliku ja rahvusvahelise analüüsi tähtajaks määrati ühiselt 30.06.2016. Strateegiate esmane tähtaeg jääb endiselt 31.11.2016. Koolitused spetsialistidele viiakse läbi valdavalt mais ja juunis, Hispaania viib koolituse läbi juba aprillis. Ühiskoolitus partneritele võiks toimuda kas augusti lõpus või septembris. Täpsem kuupäev täpsustatakse järgneval koosolekul. Lõpu konverentsi toimumise aeg Eestis on endiselt fikseeritud 30.nobemvriks.

Kohtumine jätkus Sloveenia Ombudsmani juures, kes tutvustas projekti „Lapse hääl“, mis keskendub kannataja esindamist. Projekt pakub võimaluse lastele saada isiklik esindaja, kes esindab teda kõigis toimingutes ja suhtlemistes, kui laps on sattunud ohvriks, kannatajaks.

Samuti oli võimalus külastada Sloveenia laste ja noorte kriisikeskust, mis pakub hätta sattunud lastele turvakodu teenust.