III koosolek

III juhtkomitee koosolek, Hispaania

Juhtkomitee kolmas koosolek toimus 29.06. – 30.06.2016 Hispaania partneri Polibienestar Research Institute – University of Valencia korraldamisel. Kohtumine algas EAK esitlusega andes ülevaate ka projektist, millised tegevused on juba läbi viidud, millised tegevused on järgmised ja  millised eesmärgid on seatud projekti lõpuks. Esitlusele järgnes ümarlaua arutelu, kus lisaks projektipartneritele osales lisaks veel Valencia ülikooli partnerid Itaaliast teisest lastekaitsevaldkonnaga seotud projektist. Ühiselt arutleti ja jagati kogemusi lastekaitse valdkonna väljakutsete üle Euroopas.

Järgmine päev jätkus esmalt Valencia ülikooli kogemuste jagamisega  ja esitlusega EU Daphne projektist SAVE ning koostööst organisatsioonist Save the Children. Järgnes juhtkomitee koosolek, kus esmalt andsid partnerid ülevaate toimunud koolitustest. Kõik partneid töid välja, et koolituste vastu on olnud suure huvi ja tagasiside igati positiivne, Soome üks koolitus toimub augustis. Samuti arutleti partneritega juba koostatud analüüside üle ning vaadati üle järgnevate dokumentide koostamise tähtajad ning vastutuse rollid. Partneritel tuleb viia läbi ka ühiskoolitus Sloveenias. Ühiselt jõuti kokkuleppele, et koolitus toimub kas augusti lõpus või septembri keskel. Sloveenia partner täpsustab kõigile kuupäevad, millal neil on kõige parem koolitust korraldada. Koolituse eesmärgiks on vahetada teadmisi ja häid praktikaid, sisaldades endas teoreetilist osa, rühma arutelusid, külastusi. Lisaks projekti meeskonnale on koolitusele võimalus kaasata veel mõningad spetsialistid. Lepiti kokku põhilised punktid, millele keskendutakse: millised on praegused teenused ja võimalused riigiti; Soome tutvustab Senja mudelit; Eesti pakub välja kas taastava õiguse või Barnahausi mudeli juurutamise kogemuste jagamine või piiriüleste juhtumitega tegelemine. Vajalike teemadena pakuti veel laste intervjueerimine, interneti ohvrid ja kuidas neid ära tunda, teistest riikidest/kultuuridest lastega tegelemine, kuidas lapsi hoida perevägivallast, lapsed ja seksuaalvägivald, kiusamine – kas on vägivald. Iga partner nimetas oma eelistused ning jagati ära, millisel teemal keegi saab koolitada.

Järgmisena arutati veebiplatvormi loomist, millist infot koondada platvormile, milliseks kujuneb struktuur, kas kasutada juba olemasolevaid veebilehtede suunamist, maandumisleht või luua täiesti eraldiseisev.

Kohtumise lõpetas külastus noorte keskusesse, mis pakub erinevaid nõustamistegevusi aga ka huvitegevust raskustesse sattunud lastele. Lisaks nõustamistele õpetatakse lastele seal erinevaid igapäevaseid kasulikke tegevusi nagu toiduvalmistamine, käsitööd, arvutiõpet jms tegevusi.