Sloveenias

Koolitus "Lastevastane veebivägivald - kaasaegne proovikivi nõustajatele, õpetajatele, terapeutidele ja teistele spetsialistidele" on mõeldud spetsialistidele, kes töötavad vägivalla lapsohvriks langemise ennetamise ja selle tagajärgede leevendamise valdkonnas  (sotsiaaltöö keskustes, koolides, noortekeskustes, turvakodudes, asjaomastes vabaühendustes töötavad spetsialistid, kohtunikud, laste ja alaealiste kriminoloogid jt). Koolitus keskendub peamiselt laste vastu suunatud kübervägivalla (sekstimine, ahvatlemine/ärakasutamine, küberahistamine ja veebipõhine seksuaalne ahistamine, küberpettused) tuvastamisele ja ravile. Koolitus varustab osalejad selle teema osas asjakohase teabe ja teadmistega. Peamine eesmärk on mõjutada osalevate spetsialistide pädevustaju kübervägivalla lapsohvritega tegelemise puhuks, sest see probleem jäetakse sageli tähelepanuta või ei tegeleta sellega nõuetekohaselt asjakohaste teadmiste puudumise tõttu. Koolitus mõjutab kaudselt ka laste, sekstimise, küberahistamise ja seksuaalse ahistamise, küberpettuste jms ohvrite ravi kvaliteeti ja professionaalset ravi.  Projekti „Tugiteenused vägivalda kogenud lapsohvritele Eestis, Soomes, Sloveenias ja Hispaanias“ raames viis LOGOUT läbi 4 koolitust enam kui 80 spetsialistile.

Materjalid: