Projektin katsaus

MTÜ Eesti Abikeskused (Viron apukeskukset -yhdistys) yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa ovat toteuttaneet aikavälillä 16.11.2015–15.2.2017 projektin ”Tukipalvelut väkivaltaa kokeneille lapsiuhreille Virossa, Suomessa, Sloveniassa ja Espanjassa”. Projektin osapuolina ovat sosiaalivakuutusviraston uhriapuyksikkö Virosta, raiskauskriisikeskus Tukinainen Suomesta (Finnish Rape Crisis Centre Tukinainen), MTÜ Logout Sloveniasta (Slovenian Nora Institute) ja Polibienerstar tutkimusinstituutti Valencian yliopistosta Espanjasta (Spanish Research Institute on Social Welfare Policy at the Valencia University).

Projektin yleistavoitteena on partnerimaiden välisen kyvykkyyden ja pätevyyden parantaminen, jotta voitaisiin auttaa ja tukea lapsia, jotka ovat joutuneet väkivallan uhreiksi tai jotka ovat väkivallan todistajia. Projektitoiminnalla on mahdollisuus parantaa lapsiuhreille suunnatun toiminnan parempaa tiedostamista, kouluttaa asiantuntijoita, saada kansainvälisiä kokemuksia sekä koostaa ohjeita ja tiedotusmateriaaleja. Seuraavassa olennaisimpia projektin toimenpiteitä:

  • projektijohtaminen ja koordinointi
  • projektin työtapaamiset ja kokemusten jakaminen
  • maan sisäisen tilanteen analyysi – lapsiuhrien tukemisen mahdollisuuksista erilaisten sidosryhmien yhteistyössä (millaisia mahdollisuuksia tarjotaan, ketkä ovat yhteistyöverkoston jäsenet jne.)
  • kansainvälisen yhteistyön tilanneanalyysi – katsaus toimivaan järjestelmään sidosryhmien välillä (mitä mahdollisuuksia tarjotaan, ketkä ovat yhteistyöverkoston jäsenet jne.)
  • koulutustarpeiden arviointi – mitkä ovat lapsiuhrien kanssa toimivien asiantuntijoiden koulutustarpeet (mitkä aiheet ja mille kohderyhmälle)
  • koulutukset asiantuntijoille – yhteistyöverkoston kehittämiseksi ja pätevyyden nostamiseksi (koulutukset joka maassa, yhteensä 185 osallistujaa: 50 Virosta, 50 Sloveniasta, 60 Suomesta ja 25 Espanjasta)
  • yhteiskoulutus projektin partnereille – yhteistyökyvyn parantaminen ja parhaimpien käytännön kokemusten vaihtaminen
  • päätöskonferenssi 60 – 100 osanottajalle
  • tiedotustoiminta aihealueista
  • verkkoyhteisö, johon kootaan projektin tietoja ja materiaalia (partnerimaiden kielillä ja lisäksi englannin kielellä).