Nora instituut, Logout

Nora instituut, Logout (programm "Logi välja")

Nora instituut on mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärk on parandada laste, noorte ja perede elu, pakkudes ravi, abi, teavet, koolitust ja sõltumatut eneseväljendust, mida nad vajavad, et edukalt areneda meedia ja tehnoloogia maailmas.

NI missioon on ennetada ja vähendada internetisõltuvustest ning laste ja noorte omavahelisest väärkäitumisest, nt interneti liigkasutamisest, vägivaldsest veebikäitumisest, küberkiusamisest jms tingitud kahju. Meie peamised sihtrühmad on lapsed, noorukid ja noored täiskasvanud. Kuigi meie põhitegevused on keskendunud sõltuvuskäitumise ennetamisele ja sellest tingitud kahju vähendamisele, tegeleme me ka veebivägivalla ennetamise ja vähendamisega. Pakume professionaalset psühholoogilist ja terapeutilist abi. Meie ekspertrühmas on psühholoogid, arst, interaktsioonilise lähenemise terapeut, IT-spetsialist ja arvukad vabatahtlikud - tudengid või sotsiaalteaduste vilistlased. Kohaldame individuaalset psühholoogilist ja psühhosotsiaalset nõustamist, kasutades eesmärgile orienteeritud lähenemist ning rühmanõustamisi nii noortele kui ka nende vanematele ja peredele. Me usume, et tänapäeva sõltuvuste ja veebivägivalla probleemi tuleb käsitleda terviklikult, koos lapse ja tema oluliste inimestega.

Meie peamised teraapiaprogrammid:

LOGOUT & RESTART (LOGI VÄLJA JA ALUSTA UUESTI) - Lastele ja nende vanematele suunatud nõustamis- / abiprogramm ˗ individuaalne ja grupinõustamine / teraapia.

LOGOUT & CONNECT (LOGI VÄLJA JA ÜHENDU) - Perekondade ühendamine ˗ abi-, tugi- ja teraapiaprogrammid peredele.

ACTIVE & CREATIVE (AKTIIVSED JA LOOVAD) - Tugigrupid lastele. Tugigruppides me edendame aktiivset ja loomingulist elu ning loomingulist ja tasakaalustatud meediakasutust.

Programmi "LOGOUT" abiliin / Telefoni- ja veebipõhine teave, nõustamine, abi ja tugi lastele, nende vanematele, lähedastele, õpetajatele ja teistele lastega töötavatele spetsialistidele.

Meie organisatsiooni struktuur on maatriks. Meil on ekspertrühm, 2 täiskohaga töötajat (rahastatud riikliku projekti poolt), 3 lepingupartnerit ja palju vabatahtlikke.

Kõik meie programmid ja teenused on tasuta, neid kaasrahastavad sotsiaalministeerium, Sloveenia Vabariigi Tervishoiuministeerium ja Ljubljana linnavalitsus.

Nora instituut on ka Ljubljana ülikooli sotsiaalteaduste teaduskonna asutatud Sloveenia turvalisema interneti keskuse nõukogu liige.

Kontaktid: www.logout.si