Kratek pregled projekta

V obdobju med 16. novembrom 2015 in 15. februarjem 2017 so estonski svetovalni centri v sodelovanju s partnerji izvedli projekt »Podporne storitve za otroke žrtve nasilja v Estoniji, Finski, Sloveniji in Španiji«. Projektni partnerji so Enota za podporo žrtvam Odbora za socialno zavarovanje (Victim Support Unit of the Social Insurance Board) iz Estonije, Krizni center za posilstva Tukinainen (Rape Crisis Center Tukinainen) s Finske, Inštitut Nora (Nora Institute) iz Slovenije in Raziskovalni inštitut za politiko družbene blaginje Polibienestar Univerze v Valencii (Research Institute on Social Welfare Policy at the Valencia University) iz Španije.

Skupen cilj projekta je izboljšanje kompetenc in zmožnosti partnerskih držav za pomoč in podporo otrokom, ki so bili žrtve nasilja ali so bili priča nasilju. S projektnimi aktivnostmi je mogoče prispevati k dvigu osveščenosti o aktivnostih, usmerjenih k otrokom žrtvam, izobraziti strokovnjake, pridobiti mednarodne izkušnje in pripraviti smernice ter gradiva za osveščanje. Pomembnejše projektne aktivnosti so podrobno pojasnjene spodaj:

  • vodenje projekta in koordinacija;
  • projektne delavnice in deljenje izkušenj;
  • analiza nacionalnih okoliščin – podporne zmogljivosti za otroke žrtve v sodelovanju z različnimi povezanimi stranmi (kakšna podpora je na voljo, kdo so člani omrežja za sodelovanje itd.);
  • analiza mednarodnih okoliščin – podporne zmogljivosti za otroke žrtve v sodelovanju z različnimi povezanimi stranmi (kakšna podpora je na voljo, kdo so člani omrežja za sodelovanje itd.);
  • ocena potreb po usposabljanju – katere so potrebe po usposabljanju strokovnjakov, ki so v stiku z otroki žrtvami (o katerih temah in za katero ciljno skupino);
  • usposabljanja za strokovnjake – za razvoj omrežja za sodelovanje in krepitev zmožnosti (usposabljanje v vsaki državi, skupaj 185 udeležencev – 50 v Estoniji, 50 v Sloveniji, 60 na Finskem, 25 v Španiji);
  • skupno usposabljanje za projektne partnerje – krepitev zmožnosti sodelovanja, izmenjava dobrih praks;
  • zaključna konferenca za 60 do 100 udeležencev;
  • gradiva za osveščanje –  razmisleki o področju; 
  • spletna platforma – na kateri so zbrane informacije in gradiva o projektu (v jezikih partnerskih držav in v angleškem jeziku).