IV koosolek

IV juhtkomitee koosolek, Soome

Juhtkomitee koosolek Soomes toimus 27.09 - 28.09.2016 Soome parteri Rape crisis cntre Tukinainen korraldamisel. Kohtumise programm algas koosolekuga, mille eesmärgiks oli läbi arutada 30. novembril Eestis toimuva konverentsi päevakava ja esinejad. Kuna kõigi partneri kogemus näitas, et lastega rääkimine ja intervjueerimine on spetsialistide jaoks oluline ning päevakohane teema, siis jõuti ühisele otsusele, et üks esineja/ettekanne peaks käsitlema kindlasti seda teemat ning ülesande sai endale EAK. Samuti oli partnerite tegevuste kaudu tulnud esile meditsiinitöötajate oluline roll lapsohvrite aitamisel ja kokkupuutumisel ning otsustati üks ettekanne teha sellest valdkonnast. Soomel oli varasemast soovitada lektorit, EAK võtab ühendust. Kindel soov oli tuua teemana sisse ka lapsohvrite ja interneti omavaheline seos, nt Logout´i poolne tegevus ja esitlus. Lisaks soovitasid Sloveenia partnerid enda kolleegi samal teemal, kellega võtavad ühendust. Kuna lapsed tarbivad ja on mõjutatud väga palju meediast, siis uurime veel võimalust mahutada ära teemana meedia roll laste elus. Kui põhiteemad said otsustatud, pandi ühiselt paika päevakava.

Päeva teises pooles oli võimalus külastada Soome Välisministeeriumit. kes tutvustas oma tööd Kohtumise teemadeks olid piiriülesed lastekaitsejuhtumid, töö migratsiooni juhtumitega ning Soome võimalused väljaspool Soomet aidata oma riigi lapsi ja peresid.

Kohtumise teine päev jätkus juhtkomitee koosolekuga, kus arutati ühiselt seni koostatud analüüside, strateegiate ning  järgnevate projektitegevustena koostatavate dokumentide koostamist – probleemi kirjeldus, struktuur,  Sloveenia koolituse kaardistuselt saadud tulemeid. Samuti arutati läbi partnerite küsimused eelarvete osas ning finantsvahendite kasutamist. Sloveenia tegi ettepaneku, et teevad veel ühe koolituse spetsialistidele. Päeva teiste tegevustena saadi osa heade praktikate jagamisest,  külastades poiste maja ja tüdrukute maja, mis mõlemad pakuvad teenuseid lastele, kes on kuidagi hätta või ohvriks sattunud.  Mõlema asutuse eripära on see, et poiste maja võtab vastu ainult poisse ja tüdrukute maja ainult tüdrukuid. Põhjus, miks sellised reegleid järgitakse on sellest, et samasooliste laste hulgas on enda probleemidest rääkimine lihtsam ning teistele kergemini mõistetav ja mitte häbi tekitav. Sellepoolest erinevad need teenused nt nii-öelda noortekeskustest, kus käivad poisid, tüdrukud koos ning ei pruugi piisavalt usalduslikku  suhet tekkida, et enda probleemidest rääkida. Mõlema teenuse puhul pakutakse noorele kohapeal erinevaid nõustamisteenuseid, koolitusi, vabaaja veetmise võimalusi. Keskkonnad kuhu noori oodatakse on väga hubased ja turvatunnet tekitavad, mis aitab kindlasti kaasa nende aitamisele ning probleemide lahendamisele.